Home > Max Woman Blog > माझी मूलं मी मेली म्हणून रडू लागली ...

माझी मूलं मी मेली म्हणून रडू लागली ...

माझी मूलं मी मेली म्हणून रडू लागली ...
X

माझी मुलं मी मेली म्हणून रडू लागली ...

आपल्या मुलांसमोर नवऱ्याची मारहाण यास्मिनला असह्य व्हायची ... बायको आणि आई म्हणून तिच्या मनाची उडालेली तारांबळ पाहिली ती मुलीने ... एके दिवशी भांडणात नवऱ्याने तिच्या चेहऱ्यावर नखे ओढली ... तिच्या डोळ्यातून रक्त यायला लागलं ... आणि मुलं आई मेली म्हणून रडू लागली ... पुढं काय झालं ऐका यास्मिनकडूनच ...
Updated : 9 Oct 2023 12:53 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top