ग्रेटाने ट्विट केलेल्या टूल किटची जगभरात चर्चा
जमीन, हवा, पाण्याच्या हक्कासाठी लढा देते.
आकाशामध्ये उडणाऱ्या धुरामुळे पृथ्वीवरील हवा खराब होते: ग्रेटा