वांगी - सर्वसाधारण दर 30 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 50 रुपये प्रति किलो
कोथिंबीर - सर्वसाधारण दर 60 रुपये प्रति किलो
भेंडी - सर्वसाधारण दर 45 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 08 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 8.95 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 16 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 40 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 20 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 20 रुपये प्रति किलो
ढोवली मिर्ची - सर्वसाधारण दर 20 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो