वांगी - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
भेंडी - सर्वसाधारण दर 23 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 4.5 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 9 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 9 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो