वांगी - सर्वसाधारण दर 35 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 65 रुपये प्रति किलो
कोथिंबीर - सर्वसाधारण दर 60 रुपये प्रति किलो
भेंडी - सर्वसाधारण दर 45 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 11 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 21 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 20 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 37 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 14.5 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 24 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 100. 5 रुपये प्रति किलो