वांगी - सर्वसाधारण दर 30 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 70 रुपये प्रति किलो
भेंडी - सर्वसाधारण दर 45 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 47.5 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 22.2 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 20 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 43 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 20 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 27 रुपये प्रति किलो
ढोवली मिर्ची - सर्वसाधारण दर 58 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 110 रुपये प्रति किलो