वांगी - सर्वसाधारण दर 28 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 45 रुपये प्रति किलो
कोथिंबीर - सर्वसाधारण दर 28 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 12 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 19 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 14 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 37 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 130 रुपये प्रति किलो