भेंडी - सर्वसाधारण दर 25 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 16 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 5 रुपये
शेवगा - सर्वसाधारण दर 50 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 9.5 रुपये प्रति किलो
चवळी बी - सर्वसाधारण दर 12 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो