वांगी - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 1.3 रुपये प्रति किलो
घेवडा - सर्वसाधारण दर 29 रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो