वांगी - सर्वसाधारण दर 35 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 25 रुपये प्रति किलो
कोथिंबीर - सर्वसाधारण दर 27 रुपये प्रति किलो
भेंडी - सर्वसाधारण दर 40 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 18 रुपये प्रति किलो
पालक - सर्वसाधारण दर 16 रुपये
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 35 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 14रुपये प्रति किलो
दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 23 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 110 रुपये प्रति किलो