वांगी - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 9 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 12 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 100 रुपये प्रति किलो
घोसाळी - सर्वसाधारण दर 13.50 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो