वांगी - सर्वसाधारण दर 13 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 12 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 14 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 95 रुपये प्रति किलो
घोसाळी - सर्वसाधारण दर 13.50 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 9.5 रुपये प्रति किलो
टोमॅटो - सर्वसाधारण दर 11 रुपये प्रति किलो