दुधी भोपळा - सर्वसाधारण दर 14 रुपये प्रति किलो
वांगी - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो
कोबी - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
फ्लावर - सर्वसाधारण दर 15 रुपये प्रति किलो
मटार - सर्वसाधारण दर 50 रुपये प्रति किलो
घेवडा - सर्वसाधारण दर 27 रुपये प्रति किलो
घोसाळी - सर्वसाधारण दर 13.50 रुपये प्रति किलो
कांदा पात - सर्वसाधारण दर 10 रुपये प्रति किलो
गवार - सर्वसाधारण दर 30 रुपये प्रति किलो
घेवडा - सर्वसाधारण दर 29 रुपये प्रति किलो