मूग डाळ - सर्वसाधारण दर 95 रुपये प्रति किलो
तूर डाळ - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो
मसूर डाळ - सर्वसाधारण दर 75 रुपये प्रति किलो
हरभरा डाळ - सर्वसाधारण दर 60 रुपये प्रति किलो
उडीत डाळ - सर्वसाधारण दर 90 रुपये प्रति किलो