पेट्रोल - 111.9 आज 34 पैशांनी वाढ
डिझेल - 101.78 आज 38 पैशांनी वाढ
CNG - 49.40 (1 KG)
AUTOGAS - 37.30 (1 KG)
LPG - 899.50 (14.2 KG)