मुंबई मध्ये सोनं 510 रुपयांनी महागले
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 47 हजार 270 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 270 आहे.
आज प्रति 1 किलो चांदीचा दर 66 हजार 600 रुपये आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 656 रुपये इतका आहे.