मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 460 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 460 आहे.
चांदी आज 200 रुपयांनी स्वस्त...
प्रति 1 किलो चांदीचे दर आज 65 हजार 300 रुपये आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 653 रुपये इतका आहे.