मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 360
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 320
चांदीचा आजचा प्रति किलो दर
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 64 हजार 750 इतका आहे.