मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 420 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 420 रुपये आहे.
चांदी प्रति किलो 100 रुपयांनी महागली
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 65 हजार 300 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 653 रुपये इतका आहे.