मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 400 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 400 रुपये आहे.
चांदी प्रति किलो 1 हजार 600 रुपयांनी वाढला आहे
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 65 हजार 200 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 652 रुपये इतका आहे.