सोन्याच्या दरात आज 120 रुपयांची घट
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार रुपये आहे.
चांदीच्या दारात 900 रुपयांची घसरण
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 63 हजार 900 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 639 रुपये इतका आहे.