कालच्या दरापेक्षा आज सोन्याचा दर आणखीन 260 रुपयांनी कमी झाला.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 130 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 130 रुपये आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 60 हजार इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 600 रुपये इतका आहे.