मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 390 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 390 रुपये आहे.
चांदी देखील 1,200 रुपयांनी स्वस्त
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 61 हजार 600 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 616 रुपये इतका आहे.