मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 780 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 46 हजार 780 रुपये आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 62 हजार 800 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 628 रुपये इतका आहे.