मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 70 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 70 रुपये आहे.
चांदीच्या दारात 300 रुपयांची वाढ
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 64 हजार 200 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 642 रुपये इतका आहे.