आज सोनं 10 रुपयांनी स्वस्त...

मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 310 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 310 रुपये आहे.
चांदी 1 हजर 100 रुपयांनी स्वस्त
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 61 हजार 600 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 616 रूपये इतका आहे.