मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 46 हजार 940 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 940 रुपये आहे.
चांदी 200 रुपयांनी महाग
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 63 हजार 100 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 631 रूपये इतका आहे.