मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 46 हजार 630 रुपये आहे.

तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 630 रुपये आहे.
चांदी 200 रुपयांनी महाग
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 62 हजार 900 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 629 रूपये इतका आहे.