आज सोनं 360 रुपयांची स्वस्त...
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 46 हजार 630 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 630 रुपये आहे.
चांदी 1 हजार 300 रुपयांनी स्वस्त
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 62 हजार 700 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 627 रूपये इतका आहे.