सोनं आज 10 रुपयांनी महागले
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 280 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 280 रुपये आहे.
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 65 हजार 600 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 656 रूपये इतका आहे.