सोनं आज 170 रुपयांनी महागले

मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 270 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 270 रुपये आहे.
किलोमागे चांदी 400 रुपयांनी स्वस्त
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 600 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 656 रूपये इतका आहे.