मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 100 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 100 रुपये आहे.
किलोमागे चांदी आज 300 रूपयांनी स्वस्त...
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 660 रूपये इतका आहे.