सोन्याच्या भाव आज 370 रूपयांनी घसरला...
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 100 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 100 रुपये आहे.
किलोमागे चांदी आज 100 रूपयांनी स्वस्त...
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 300 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 663 रूपये इतका आहे.