सोन्याच्या भाव आज 110 रूपयांनी वाढला...
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 3470 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 470 रुपये आहे.
किलोमागे चांदी आज 400 रूपयांनी स्वस्त...
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 400 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 664 रूपये इतका आहे.