सोन्याच्या भाव आज ४३० रूपयांनी वाढला...
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 360 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 360 रुपये आहे.
किलोमागे चांदी आज 400 रूपयांनी महागली
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 800 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 668 रूपये इतका आहे.