मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 475
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 420
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 64 हजार 850इतका आहे.