पेट्रोल - 112.76 ( आज 34 पैशांनी महाग)

डिझेल - 103.63 ( आज 37 पैशांनी महाग)
CNG - 49.40 (1 KG)
AUTOGAS - 37.30 (1 KG)
LPG - 899.50 (14.2 KG)