पेट्रोल - 113.46 ( आज 34 पैशांनी महाग)
डिझेल - 104. 38
CNG - 49.40 (1 KG)
AUTOGAS - 37.30 (1 KG)
LPG - 899.50 (14.2 KG)