पेट्रोल - 111.77 (आज 34 पैशांची वाढ)

डिझेल - 102 . 52
CNG - 49.40 (1 KG)
AUTOGAS - 37.30 (1 KG)
LPG - 899.50 (14.2 KG)