मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 45 हजार 295

तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 220
चांदी प्रति किलो 970 रुपयांनी स्वस्त
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 63 हजार 580 इतका आहे.