सोन्याच्या भावात आज घसरलेला पाहायला मिळत आहे.
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 930 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 930 रुपये आहे.
360 रुपयांनी सोन्याचे दर आज कमी झाले आहेत.
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 66 हजार 400 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 646 रूपये इतका आहे.
किलोमागे चांदी आज 800 रुपयांनी स्वस्त