पावसाळी अधिवेशन दिवस तिसरा आमदार नमिता मुंदडा

पावसाळी अधिवेशन दिवस तिसरा माजी महिला बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर
पावसाळी अधिवेशन दिवस तिसरा आमदार श्वेता महाले सभागृहाकडे जातांना