मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 530 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 530 रुपये आहे.
सोन्याच्या दरात आज 120 रुपयांची वाढ झाली आहे.
मुंबई मध्ये एक किलो चांदीचा दर 65 हजार 300 इतका आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर 653 रुपये इतका आहे.