मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 680 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 680 रुपये आहे.
प्रति 1 किलो चांदीचा दर आज 62 हजार 200 रुपये आहे.
तर 10 ग्रॅम चांदीचे दर 622 रूपये इतका आहे