आज सोनं 10 रूपयांनी स्वस्त झालं.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 46 हजार 770 रुपये आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 770 रुपये आहे.
चांदी 400 रूपयांनी महागली
प्रति 1 किलो चांदीचा दर आज 61 हजार 600 रुपये आहे.
तर 10 ग्रॅम चांदीचे दर 616 रूपये इतका आहे