करीना कपूर खान आणि सैफ अली खान त्यांच्या मुलांसह आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लंडनहून परताना दिसले.
करीना कपूर खान आणि सैफ अली खान त्यांच्या मुलांसह आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लंडनहून परताना दिसले.