मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 660 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 660 आहे.
प्रति 1 किलो चांदीचे दर आज 65 हजार 600 रुपये आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 656 रुपये इतका आहे.