मुंबई मध्ये सोन्याचा दार आज 80 रुपयांनी कमी झाला आहे.
मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 47 हजार 50 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 48 हजार 50 आहे.
चांदी आज 200 रुपयांनी महाग झाली आहे.
प्रति 1 किलो चांदीचा दर आज 65 हजार रुपये आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 650 रुपये इतका आहे.