मुंबई मध्ये सोनं 100 रुपयांनी महागले

मुंबई मध्ये आज 22 कॅरेटच्या 10 ग्राम सोन्याचा दर 46 हजार 760 आहे.
तर 24 कॅरेट 10 ग्राम सोन्याचा भाव 47 हजार 760 आहे.
चांदी प्रति किलो 400 रुपयांनी महागली
प्रति 1 किलो मागे चांदीचे दर आज 66 हजार 600 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
तर 10 ग्राम चांदीचा दर आज 656 रुपये इतका आहे.