सोनं आज 930 रुपयांनी महागले आहे.
मुंबई मध्ये आज २२ कॅरेटच्या १० ग्रॅम सोन्याचा दर 48 हजार 270 रुपये आहे.
तर २४ कॅरेट १० ग्राम सोन्याचा भाव 49 हजार 270 रुपये आहे.
चांदी आज 600 रुपयांनी महागली.
प्रति १ किलो चांदीचा दर आज 67 हजार 100 रुपये आहे.
तर १० ग्रॅम चांदीचे दर 671 रूपये इतका आहे.